Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 339-346


PRORAČUN NOSIVOSTI UMERENO VITKIH I VITKIH CFT KRUŽNIH STUBOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.035
UDK: 624.075.23:517.957
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazović, Marija; Deretić-Stojanović, Biljana; Radovanović, Janko
 
 Rezime:
 Kod umereno vitkih i vitkih CFT stubova gubitak nosivosti se zasniva na problemu stabilnosti. U tom slučaju moraju se uzeti u obzir uticaji drugog reda. Primenom računskog programa Abaqus u modelu su zadati nelinearni konstitutivni modeli za beton jezgra i konstrukcioni čelik šupljeg profila, kao i veza ova dva elementa. Primenom modifikovane Riks-ove metode sračunata je kritična sila izvijanja CFT stuba. Analiziran je uticaj odnosa prečnika i debljine zida čeličnog profila, kao i uticaj graničnih uslova oslanjanja na vrednost kritične sile izvijanja.
 
 Ključne reči:
 CFT stubovi, nelinearna analiza, stabilnost