Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 287-295


NELINEARNA STATIČKA SEIZMIČKA ANALIZA VIŠESPRATNE AB ZGRADE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.029
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rajić, Nikola; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 U ovom radu primenjena je nelinearna statička seizmička analiza kao metod za procenu ponašanja višespratne AB zgrade, neregularne u osnovi podvrgnute zemljotresnom dejstvu. Procena ponašanja vrši se u skladu sa EN 1998-3:2005 određivanjem kapaciteta (pushover krive), određivanjem zahteva (ciljnog pomeranja), poređenjem njih na globalnom i sprovođenjem provera na lokalnom nivou (nivou elemenata), pri čemu se nelinearno ponašanje modelira plastičnim zglobovima.
 
 Ključne reči:
 pushover, procena ponašanja, plastični zglob, zgrada, neregularnost u osnovi