Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 159-168


SPECIFIČNI ZAHTEVI PRI PROJEKTOVANJU SPRATNIH GARAŽA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.016
UDK: 725.381
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radović, Andrija; Ristovski, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu su prikazani najvažniji zahtevi koji su neophodni za pravilno analiziranje problema parkiranja u gradovima, kao i za pravilno projektovanje spratnih garaža.Uz korišćenje različitih metoda analiziran je problem parkiranja u Kosovskoj Mitrovici,izvršena je podela grada na gradske zone i date su preporuke za izgradnju spratnih garažau određenim zonama. Takođe, analizirani su svi bitni zahtevi neophodni za pravilno projektovanje spratnih garaža.
 
 Ključne reči:
 spratne garaže, projektovanje, specifični zahtevi, parking mesta