Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 149-158


UPOREDNA ANALIZA DALEKOVODNOG STUBA PREMA SRPSKIM I EVROPSKIM STANDARDIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.015
UDK: 624.97:006
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Majstorović, Dijana; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 Ovaj rad prikazuje rezultat izučavanja domaćih propisa u oblasti projektovanja nadzemnih elektroenergetskih vodova i njihovo poređenje sa Evropskim standardima (EN). Akcenat u radu je stavljen na analizu opterećenja stuba kao najznačajnijeg strukturalnog elemenata elektroenergetskog voda. S obzirom da naši propisi (Pravilnik) ne razmatraju uslove opterećenja sa kombinovanim dejstvom vjetra na zaleđene provodnike, koji su obavezni prema EN,u ovom radu je prikazan algoritam proračuna ovog slučaja opterećenja. Rezultati proračuna su prikazani na rešetkastom stubu visine 41.5m.
 
 Ključne reči:
 dalekovodni stub, Evropski standardi, Pravilnik