Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 855-863


REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U CENTRIMA RURALNIH NASELJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.086
UDK: 69.059:711.437
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana; Jevtić-Novaković, Katarina
 
 Rezime:
 Ovaj rad se bavi problemima primene načela održivog razvoja na nivou odgvornosti svih učesnika u procesu stvaranja i revitalizacije arhitekture u centralnim zonama ruralnih naselja, jer ruralna sredina kao turistička destinacija predstavlja neiskorišćene mogućnosti i kapacitete koji bi mogli da ravnopravno konkurišu urbanim turističkim destinacijama. Trenutno neiskorišćeni objekti bi mogli da se revitalizuju čime bi se “probudila” čitava ruralna sredina. Lokalna agenda prema Agendi 21 fokusira se na akcije za rešavanje problema razvoja i zaštite životne sredine, a sa sociološkog aspekta i na delovanje autohtonih grupa stanovništva čime se omogućava rešavanje problema marginalizovanih grupa stanovnika i otvaraju nova radna mesta. Revitalizacijom neiskorišćenih objekata ruralnih centara omogućava se celovitost i samoodrživost sistema.
 
 Ključne reči:
 revitalizacija, eko-etno centri, arhitektonski objekti, ruralna naselja, održivi razvoj