Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 845-854


INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.085
UDK: INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tufegdžić, Anica; Silađi, Maria; Sladić, Mirjana
 
 Rezime:
 Uspostavljanje balansa između postojeće i planirane urbane matrice, odnosno istorijske i savremene arhitekture, u procesima intenzivne urbanizacije i agresivne stambene izgradnje, karakterističnim za period tranzicije u Srbiji, predstavlja veliki izazov. Bez integrativnog pristupa u planerskoj, urbanističkoj i konzervatorskoj praksi kontinuitet prostornih, istorijskih, društvenih i kulturnih vrednosti je neodrživ. Nezaštićena istorijska urbana jezgra predstavljaju najugroženiju kategoriju, prvenstveno zbog atraktivnosti lokacija na kojima se nalaze. Svest o vrednostima i potencijalima postojećeg graditeljskog fonda, kao i o mogućnostima prenamene pojedinih objekata, veoma često ne postoji. Shodno tome, gubeći deo urbanog nasleđa, pre nego što je i valorizovano, suočeni smo sa nepovratnim gubitkom duha mesta. Almaški kraj, jedan od najstarijih delova Novog Sada, danas je multifunkcionalna urbana celina koju čine tradicionalne paorske kuće, gradske stambene kuće iz 19. veka, stare zanatske radionice i fabrike. Iako je originalna nepravilna urbana matrica relativno dobro očuvana do danas, usled postepenog nestanka starog graditeljskog fonda tokom tranzicionog perioda, Almaški kraj postepeno menja svoj identitet i karakter. Preispitivanjem principa integrativne zaštite, u radu se teži formulisanju metodološkog okvira za multidisciplinarni pristup u rešavanju planerskih i konzervatorskih pitanja u procesu urbane obnove istorijskih jezgara. Integrativni pristup treba povezati kulturne, društvene i ekonomske komponente u cilju očuvanja najvrednijeg materijalnog i nematerijalnog nasleđa, ali i omogućavanja održivog prostornog i društvenog razvoja istorijske celine.
 
 Ključne reči:
 integrativni pristup, urbana obnova, istorijska jezgra, metodologija