Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 341-348


ODREĐIVANJE UTICAJA PO TEORIJI DRUGO REDA METODOM KONAČNIH RAZLIKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.034
UDK: 517.962.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Demirović, Besim; Požegić, Zijad;Topalović, Mirsad; Osmić, Nedim
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazan postupak numeričkog modeliranja geometrijske nelinearnosti nosača primjenom metode konačnih razlika. Proračun presječnih sila i pomjeranja je proveden iterativnim postupcima uzimajući u obzir uticaje drugog reda. Opisanim postupkom ravnoteža sistema se uspostavlja na deformisanom nosaču. Na taj način presječne sile imaju svoj doprinos na momente savijanja i deformacije. Prikazanim metodama proračuna može se modelirati geometrijska nelinearnost nosača sa konstantnim ili promjenjivim poprečnim presjekom. Proračuni su urađeni numerički, a rezultati su kontrolisani u programskom paketu Tower. Prikazani su numerički rezultati pomjeranja i sila, i uspoređeni sa rezultatima dobijenim u programskom paketu. Kroz numeričke primjere je prezentiran postupak proračuna i izvršena analiza rezultata.
 
 Ključne reči:
 geometrijska nelinearnost, teorija drugog reda.