Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 183-192


KVALITET GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE URBANIZMA - UZROCI I POSLEDICE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.17
UDK: 528:71
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
 
 Rezime:
 U ovom radu je prezentovano istraživanje kvaliteta geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja. Izvršena je pojedinačna i uporedna analiza kvaliteta karakterističnih geodetskih podloga za potrebe izrade planskih dokumenata u Republici Srbiji. Rezultati dobijeni u ovom radu, bez obzira što su nastali istraživanjem problematike u Republici Srbiji, zasigurno se odnose i na mnoge druge države u svetu, naročito na zemlje u okruženju i tranziciji.
 
 Ključne reči:
 Geodetske podloge, prostorno planiranje