Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 807-814


SAVREMENE METODE MONITORINGA DEFORMACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.103
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Marko; Bajić, Jovan; Ninkov, Toša; Vasić, Dejan; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir
 
 Rezime:
 U radu je dat opis realizovanog eksperimenta u laboratorijskim uslovima u svrhu poređenja više metoda detekcije 1D deformacija. Kao primarna, primenjena je metoda fiber optičkog senzora savijanja (FOSS). Za poređenje i kalibraciju su primenjene metode geometrijskog nivelmana i metoda merenja ugaonih pomeranja inklinometrom. Sproveden je statički test i izvršena je grafička i numerička analiza i ocena tačnosti pojedinih metoda. Na osnovu prikazanih rezultata primene senzora ukazuju se nove mogućnosti geodetske struke i implementacije novih tehnologija u postupku strukturalnog monitoringa objekata.
 
 Ključne reči:
 Fiber optički senzor savijanja, digitalni nivelir, inklinometar.