Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 747-752


PRIMER REKONSTRUKCIJE NOĆNOG KLUBA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.094
UDK: 725.823.3:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Furundžić, Danilo S.
 
 Rezime:
 U radu je prikazano autorovo rešenje enterijera noćnog kluba „The Box”, lociranog u Beogradu u ulici Karađorđevoj. Noćni klub (površine 168 kvm) čine prizemlje (ulaz, garderoba, toaleti) i podrum (bar, separei, plesni plato, podijum za muziku i disk džokeja). Enterijer je, bez skupih materijala i opreme, izveden 2013. sa skromnim budžetom. U tom enterijeru, projektovanom u turbo-stilu, vizuelne kontrapunkte stvaraju igra svetlosti i senki, nizovi ogledala, razgranati lusteri, kovana ornamentika, nameštaj separea i provokativne fotografije u kitnjastim ramovima.
 
 Ključne reči:
 noćni klub, rekonstrukcija, enterijer, primer, Beograd