Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 683-689


EKOLOŠKI USLOVI U NAJFREKVENTNIJIM PEŠAČKIM ULICAMA U CENTRU NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.085
UDK: 504.055:711.5(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vukajlov, Ljiljana; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 Centralne zone gradova predstavljaju najfrekventnija mesta okupljanja sa mnogobrojnim atraktivnim sadržajima i ambijentalnim celinama, koje su u službi povećavanja gravitacione sile samog područja. Ekološki uslovi veoma su bitan kriterijum prilikom vrednovanja kvaliteta javnog prostora namenjenog okupljanju velikog broja ljudi, u svojstvu čega insolacija, provetrenost, zastupljenost zelenila, prisustvo/odsustvo saobraćaja doprinose doživljaju i prijatnosti boravka na otvorenom. Pešačke ulice u centru Novog Sada predstavljaju umrežene pravce kretanja koji povezuju najposećenije tačke u gradu, zbog čega je veoma značajno da ekološki uslovi pruže zdrav i kvalitetan boravak na svakom od njih. U radu će biti analizirani različiti ekološki uslovi u četiri ulice u centru naselja: Zmaj Jovinoj, Dunavskoj, Ulici Modene i Njegoševoj. Valorizacija će biti sprovedena na osnovu uticajnih faktora kao što su: prostorna orijentacija, poprečni profil koji utiče na osunčanost i provetrenost, količina zelenila, vrste i raspored, a dobijeni rezultati mogu ukazati na sličnosti i specifičnosti reprezentativnih ulica.
 
 Ključne reči:
 ekološki uslovi, pešačka ulica, Novi Sad