Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 155-161


PONAŠANJE ZONA SA NEGATIVNIM MOMENTOM SAVIJANJA KOD KONTINUALNIH KOMPOZITNIH GREDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.019
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bujňák, Ján; Odrobiňák, Jaroslav
 
 Rezime:
 Prikazana je eksperimentalna verifikacija ponašanja kompozitne čelično-betonske grede pri savijanju. U radu je naglasak na odifikaciji krutosti kontinualnog gornjeg stroja iznad stubova. Izvršeno je poređenje eksperimentalnih rezultata sa teorijskim vrednostima. Globalna analiza je obezbeđena primenom numeričkog modela zasnovanog na MKE. U radu se izučava pojednostavljeno modelisanje betona u oblastima negativnih momenata savijanja gde je ploča pod uticajem efekata pojave prslina u betonu, preraspodele napona i granične nosivosti armature.
 
 Ključne reči:
 eksperimentalno ispitivanje, kompozitne konstrukcije, ploča u zoni sa negativnim momentom savijanja