Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 14-153


GRANIČNO STANJE UPOTREBLJIVOSTI DRVENIH MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.018
UDK: 692.5:534
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
 
 Rezime:
 U radu je prikazana analiza graničnih stanja upotrebljivosti-vibracija drvenih klasičnih međuspratnih konstrukcija i savremenih drvenih međuspratnih konstrukcija od unakrsno lepljenog drveta (CLT panela) prema Evrokodu 5. Na osnovu numeričkih analiza može se zaključiti da dinamičko ponašanje međuspratnih konstrukcija zavisi od većeg broja različitih faktora od kojih su najznačajnija dva: krutost CLT panela i masa. Manji uticaj na dinamičke karakteristike, s obzirom na vibracije, imaju granični uslovi oslanjanja, debljina lamela u panelu i vrsta drveta. U zavisnosti od krutosti i mase, osnovna frekvencija drvenih međuspratnih konstrukcija je najčešće veća od 9Nz, što je izuzetno važno s obzirom da je ljudski organizam izuzetno osetljiv na frekvencije u opsegu od 4 do 8Nz. Proračun vibracija međuspratnih konstrukcija od CLT panela može se pojednostaviti u pojedinim slučajevima koristeći samo krutost panela i masu kao merodavne parametre, što je kroz odgovarajuće primere i pokazano.
 
 Ključne reči:
 Vibracije, CLT paneli, evrokod 5, krutost, masa.