Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 93-102


TRANZICIONI PROCESI U I ULOGA GRADOVA U ISTOČNOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.009
UDK: 911.375(4-11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojkov, Borislav
 
 Rezime:
 Gradovi Istočne i Jugoistočne Evrope koji prolaze kroz dinamične i neizvesne procese društvene, ekonomske i političke tranzicije, suočeni su sa ozbiljnim izazovima u odnosu na stabilizovanije gradove Centralne i, naročito, Zapadne Evrope. Ranija politika centralizacije suočena je sa političkim, administrativnim i ekonomskim promenama, kao i težnjama ka decentralizaciji, regionalizaciji i policentrizmu. Ove suprotstavljene tendencije još uvek u velikoj meri utiču na nivo konkurentnosti gradova Istočne i Jugoistočne Evrope. Radi toga pažnja se nužno usmerava ka funkcijskom pozicioniranju gradova u širim metropolitenskim i regionalnim okvirima. Drugo bitno usmerenje predstavlja početna tendencija povezivanja odnosno umrežavanja metropolitenskih područja na široj regionalnoj osnovi. I jedna i druga tendencija upućuju na ključni problem nivoa kvaliteta upravljanja gradovima prema savremenim merilima, umesto klasičnog hijerarhijskog modela vršenja vlasti. U radu su istaknuti primeri gradova iz zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope kao i nekih gradova Centralne Evrope koji su prošli kroz početne procese tranzicije.
 
 Ključne reči:
 Tranzicija, grad, funkcije, umrežavanje, upravljanje