Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 107-113


PRIMJENA MIKROARMIRANOG PRSKANOG BETONA U TUNELOGRADNJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.010
UDK: 624.19 : 666.982.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mato Uljarević, Bojana Grujić, Žarko Grujić
 
 Rezime:
 U radu su predstavljene mogućnosti primjene mikroarmiranog prskanog betona za izradu optimalne primarne podgrade tunelske konstrukcije, za odgovarajuće geotehničke sredine. Na bazi sprovedenih istraživanja pri iskopu hidrotehničkog tunela u radu se prikazuju prednosti primjene ovog betona kao primarne ali i definitivne obloge tunela.
 
 Ključne reči:
 Tunel, mikroarmirani beton, podgrada i obloga tunela.