Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 425-435


GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA VRŠNIK NA AUTOPUTU NIŠ - PRIŠTINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.41
UDK: 624.191.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Nemanja; Jovanovski, Milorad; Zlatanović, Elefterija; Bonić, Zoran; Romić, Nikola
 
 Rezime:
 U okviru projekta izgradnje autoputa Niš - Priština, od petlje „Merošina“ do naselja Pločnik, pored ostalih objekata, predviđa se i izgradnja tunela Vršnik. Projektovani tunel je ukupne dužine 265m (od km 19+510 – km 19+775) i biće izveden kroz stensku masu izgrađenu uglavnom od sitnozrnih gnajseva, koji pripadaju donjem kompleksu kristalastih škriljaca. U radu su dati prikaz i analiza rezultata ispitivanja dinamičkih karakteristika stenskih kompleksa primenom geofizičkih metoda, kao i geotehnička klasifikacija i kategorizacija stenske mase.
 
 Ključne reči:
 Tunel, stenska masa, uslovi izgradnje, klasifikacija