Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 337-343


O JEDNOM NELINEARNOM MODELU DINAMIČKOG AMORTIZERA U KONSTRUKCIJAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.32
UDK: 624.042.8:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rakarić, Zvonko; Rehlicki Lukešević, Lidija
 
 Rezime:
 U ovom radu se razmatra primena nelinearnog modela dinamičkog amortizera u građevinskim konstrukcijama. Razmatrani dinamički amortizer čini zategnuto elastično uže sa koncentrisanom masom na njemu. Ovakav dinamički amortizer je konstruktivno vrlo jednostavan i može biti lako postavljen na razne tipove konstrukcija kao što su np. platforme,metalne konstrukcije i druge strukture. Osnovna prednost ovakvog dinamičkog amortizera je mogućnost da se njegove bitne dinamičke karakteristike postignu sa prednaprezanjem elastične žice (sajle). U radu se analitički i numerički razmatra ponašanje modela date strukture koja je izložena različitim tipovima dinamičkog opterećanje.
 
 Ključne reči:
 dinamički amortizer, konstrukcije