Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 319-328


PENALTY -METODA ZA 1D PROBLEM DVA ŠTAPA SA OSNOVNIM KONCEPTIMA KONTAKTNE MEHANIKE KONTAKTA BEZ TRENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.30
UDK: 531:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Guzjan-Dilber, Matija; Mijatović, Ognjen; Mandić, Rastislav; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran; Golubović-Bugarski, Valentina
 
 Rezime:
 Problematika kontakta igra veliku ulogu kako u mašinskoj i građevinskoj industiriji tako i u biomehanici i mnogim drugim poljima. Kontaktna interakcija između povrsina vijčanih veza ili između gume točka i podloge nije apriori poznata, što vodi do nelinearnog graničnog uslova u mehanici deformabilnog tijela. Usljed velikog napretka proračunske tehnologije, danas je moguće koristiti alat numeričke mehanike pri analizi kontaktne interakcije. Međutim, većina standardnih softverskih paketa nisu u mogućnosti u potpunosti da simuliraju kontaktnu interakciju, uključujući trenje. Cilj ovog rada je da predstavi osnove mehanike kontakta. Da bi prikazali poteškoće koje se pojavljuju u numeričkoj analizi kontakta, šema Njutn-Rapsona je primijenjana u rješavanju 1D kontaktnog problema penalty metodom. Predstavljeno je poređenje rezultata u zavisnosti od penelty parametra.
 
 Ključne reči:
 Kontaktna mehanika, penalty-metoda, kontakt bez trenja