Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 65-78


NUMERIČKA SIMULACIJA ODGOVORA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA U POŽARU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.06
UDK: 624.012.45.042.5:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džolev, Igor; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 Armiranobetonske (AB) konstrukcije pokazuju složeno ponašanje kada su izložene požaru. Značajno termičko dejstvo izaziva promene u mikrostrukturi materijala i termičko-hidralno-mehaničkim svojstvima, u zavisnosti od brzine zagrevanja, vlažnosti, graničnih uslova, geometrije i dimenzija zagrevanog elementa, tipa opterećenja, hemijsko-fizičkih interakcija itd. Opsežna eksperimentalna istraživanja materijala omogućila su razvoj matematičkih modela i numeričkih procedura, koji, u određenoj meri, mogu adekvatno da obuhvate ponašanje konstrukcija u uslovima požara. Smernice za napredno modeliranje predložene su u standardima, poput Evrokoda. Na osnovu ovih pretpostavki i prethodnih napora drugih istraživača, razvijen je numerički model u programu na bazi metode konačnih elemenata (MKE) ANSYS. Modelom se obuhvataju temperaturno zavisna fizička, termička i mehanička svojstva materijala i sprovodi se nelinearni prenos toplote i strukturalna analiza, čime se simulira odgovor AB okvira izloženog standardnom požarnom dejstvu. Eksplicitnim modeliranjem betona i čelične armature omogućeno je praćenje razvoja temperature posebno u betonskim i čeličnim elementima, zatim deformacija, presečnih sila i napona i dilatacija u armaturnim šipkama, pružajući opsežan uvid u strukturalno ponašanje i na globalnom i na lokalnom nivou. Poseban akcenat je dat na uticaj požarnog scenarija na ponašanje AB okvira.
 
 Ključne reči:
 požarna otpornost, prenos toplote, požarna analiza konstrukcija, numeričko modeliranje