Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 811-824


AUTOBUSKE STANICE – ARHITEKTONSKI IZRAŽAJ, KONSTRUKTIVNI SISTEMI I MATERIJALIZACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.075
UDK: 725.39
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Snegar, Larisa; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Autobuska stanica je mjesto gdje autobuska linija počinje ili završava, odnosno uopšteno govoreći, to su objekti koji predstavljaju vrata grada i kao fokalna tačka ulaska u grad predstavljaju mjesto gdje posjetioc stvara prvi utisak o gradu. Svrha ove studije je istraživanje trenutnog stanja autobuskih stanica u Bosni i Hercegovini u usporedbi sa savremenim svjetskim trendovima u cilju poboljšanja kvaliteta trenutnog stanja, ispunjavanja standarda i potreba sa različitih aspekata. Analiza obuhvata dvadeset studija slučaja, petnaest autobuskih stanica u svijetu i pet lokalnih autobuskih stanica. Studije slučaja se ispituju kroz desk analizu dokumentacije u kombinaciji sa posjetom lokacija i “in situ” analizom. Nakon analize postojećeg stanja, istraživanje dalje razmatra primjere autobuskih stanica u svijetu i njihove projektne pretpostavke. Analiza obuhvata savremene globalne trendove u projektovanju autobuskih stanica, uključujući urbane, arhitektonske i konstrukterske pristupe u analizi. Naglasak u analizi je posvećen odnosu između arhitektonskog izraza i konstrukterskog aspekta. Cilj je pokazati zavisnost funcionalnosti autobuskih terminala uzimajući u obzir njihove praktične mogućnosti, pod uticajem arhitektonskog izraza i primjenjenih konstruktivnih sistema, uključujući i njihov uticaj na stvaranje upečatljivog i uočljivog iskustva.
 
 Ključne reči:
 Autobuska stanica, Arhitektonski izraz, Konstruktivni sistem