Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 33, 2018.god., str. 49-54


TRG PARTIZANA U UŽICU (1961) - MATERIJALIZACIJA ENTERIJERA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.004
UDK: 69:711.61(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Poznavanja konstrukcije i građevinskih materijal je bitno kako za potrebe izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije. Zaštita graditeljske baštine Moderne arhitekture zahteva veoma dobro poznavanje građevinske tehnike, konstruktivnih sistema, načina proizvodnje materijala. Ovaj rad analizira tehnike građenja, vrste materijala i načine proizvodnje za potrebe enterijera objekata na Trgu partizana u Užicu.
 
 Ključne reči:
 Arhitektura Moderne u Srbiji, Trg partizana u Užicu, Stanko Mandić, struktura u arhitekturi Moderne, Materijali u arhitekturi Moderne.