Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 745-753


ISTORIJSKI PREGLED PRECIZNIH GEODETSKIH MERENJA DUŽINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.073
UDK: 528.021:528.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Gučević, Jelena; Miljković, Stefan
 
 Rezime:
 Precizno merenje velikih dužina, zbog definisanja razmere, naročito u trigonometrijskim mrežama 1. reda, geodetama je dugo godina predstavlajalo problem. Zahvaljujući Snellius-u i njegovim radovima mogla je biti izmerena neka kraća dužina na ravnom terenu, a zatim preneta njena razmera uglovnim merenjima na dužinu između dve trigonometrijske tačke 1. reda. No, merenje i takvih, kraćih, dužina nije moglo biti izvršeno sa velikom tačnošću. Merenja su vršena polugama, drvenim ili metalnim, ali tek je pojava invara i invarskih žica omogućila precizna merenje dužina. Pojavom radio i elektro-optičkih, a posle i laserskih, daljinomera je postalo moguće direktno precizno merenje velikih dužina.
 
 Ključne reči:
 invarske žice, Jederinov bazisni aparat, daljinomer, impulsno, fazno, frekventno