Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 479-485


TEHNOLOGIJA NEZAVISNE NOSIVE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.047
UDK: 69.056.55:728
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : P. Cuckić, Živko; Ž. Cuckić, Vesna; Cuckić, Olga
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja tehnološki napredno i ekonomično rješenje za obnovu prostora i obnovu zgrada. Novi nezavisni nosivi okvir uključuje izgradnju horizontalnog proširenja i vertikalnog dodavanja. Na taj način se dodaju nova stambena područja.
 
 Ključne reči:
 Nosivi okvir, nadogradnja, konstrukcija