Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 305-311


IZBOR HIDROIZOLACIJE ZA ZAŠTITU PODZEMNIH KONSTRUKCIJA KORIŠĆENJEM AHP METODE VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.030
UDK: 692.115:699.82
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petrović, Marija; Simić, Nevena; Petronijević, Predrag; Arizanović, Dragan
 
 Rezime:
 Hidroizolacioni materijali umaju ulogu da, ne samo spreče prodiranje vode u objekat, već i da ga zaštite od njenog štetnog uticaja. Štetan uticaj vode na objekat predstavlja drugi po redu, odmah iza požara, uzrok oštećenja i propadanja objekata. Izbor pouzdanog hidroizolacionog materijala je investicija koja će se isplatiti tokom eksploatacije objekta . Problem izbora je, vrlo često, višekriterijumskog karaktera. Za rešavanje ovakvog problema predlaže se metod analitičkog hijerarhijskog procesa - AHP.
 
 Ključne reči:
 AHP method, Waterprofing, Optimization