Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 545-552


DEJSTVO ZEMLJOTRESA NA TLO U ZONI SIDRA - 3D PRORAČUNSKI MODEL
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.058
UDK: 624.078.7:004.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Maslak, Emir; Zlatanović, Elefterija; Manić, Nazim
 
 Rezime:
 Predmet istraživanja ovog rada su sidra koja služe za stabilizaciju tla u okolini tunela. Ideja je da se sidra napregnu silom zatezanja kako bi u stenu uneli napone pritiska, i na taj način stabilizovali stensku masu oko tunelskog iskopa. Jasno je da ugradnja sidara značajno menja naponsko-deformacijsko stanje u sidrišnoj zoni. Postoje istraživanja i izrazi koji definišu promenu ovog stanja pri statičkom opterećenju. Ono što je znatno složenije jeste određivanje naponsko-deformacijskog stanja u sidrišnoj zoni usled dinamičkog opterećenja, posebno u 3D modelu. U ovom radu problem dinamičkog/seizmičkog opterećenja je modeliran primenom metode konačnih elemenata u programskom paketu ANSYS WORKBENCH. Sprovedena je Full Transient dinamička analiza. Kao opterećenje, osim geostatičkih napona i sile prednaprezanja, zadat je deo akcelerogramskog zapisa zemljotresa El Centro.
 
 Ključne reči:
 tunel, sidro, seizmičko opterećenje, naponi, pomeranja, 3D model