Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 451-465


UTICAJ OBRADE KRAJEVA UZORAKA DOBIJENIH IZ JEZGARA OČVRSLOG BETONA NA ČVRSTOCU PRI PRITISKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.048
UDK: 691.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janković, Ksenija; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana; Bojović, Dragan; Stojanović, Marko
 
 Rezime:
 Uzorci za naknadno ispitivanje čvrstoće pri pritisku dobijaju se iz jezgara izvađenih bušenjem iz elemenata od očvrslog betona. Uzorci moraju zadovoljiti u pogledu mera i tolerancija zahteve odgovarajućih standarda, pa se u tom smislu pripremaju sečenjem i brušenjem ili nanošenjem ravnajućeg sloja. Ispitano je pet serija uzoraka (valjaka), čiji krajevi su pripremljeni na različite načine brušenjem ili nanošenjem ravnajućeg sloja od: sumpora, sumpora i kvarcnog peska, brzovezujućeg aluminatno cementnog maltera i epoksidnog lepka. Pre toga ispitane su čvrstoće pri pritisku materijala upotrebljenih za izradu ravnajućih slojeva. Preporučuje se priprema uzoraka brušenjem.
 
 Ključne reči:
 betonska jezgra, pritisna čvrstoća, priprema krajeva uzoraka