Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 405-411


STUDIJA BETONA KAMENA METODA RENDGENSKE FAZNE I SPEKTRALNE ANALIZE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.042
UDK: 691; 543.42
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pakhomova, Ekaterina; Bredikhina, Natalia; Guteneva, Ekaterina; Semicheva, Natalia
 
 Rezime:
 U ovom trenutku postoji raznovrsnost metoda ispitivanja u proizvodima i konstrukcije od betona. Рентгенофазовый i spektralne analize su kvalitetnim karakteristikama ispitivanog materijala, koje vam omogućavaju da nauče strukturu uzorka. To je univerzalni i brze metode analize.
 
 Ključne reči:
 beton, рентгенофазовый metod, spektralna metod.