Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 83-92


SANACIJA-PODUHVATANJE OBJEKTA USLED UKLANJANJA (RUŠENJA) STUBOVA PRIZEMLJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.008
UDK: 69.059.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Landović, Aleksandar; Prokić, Aleksandar
 
 Rezime:
 Usled nove namene objekta, bilo je neophodno ukloniti 6 stubova prizemlja, čijimse rušenjem mora obezbediti nesmetano funkcionisanje dela objekta iznad nivoaprizemlja. Postojeći objekat je spratnosti PR+S+PK, dok je noseća konstrukcija ukombinaciji armirano-betonskih stubova (središnji nivo) i vertikalnih odnosnohorizontalnih armirano-betonskih serklaža koji se nalaze u fasadnim zidovima.Međuspratna konstrukcija sprata je u vidi LMT tavanice oslanjena na podužne armiranobetonske grede. Umesto porušenih stubova postavljaju se poprečni čelični I-nosačirazličitih raspona (l=12.40 i 10.60) u vidu 2 I-nosača međusobno povezanih u nivoimagornjih odnosno donjih nožica, koji poduhvataju postojeću spratnu konstrukciju. Ovinosači se oslanjaju na novoprojektovane armirano-betonske stubove koji se nalaze uosama 3΄/C, 3΄/D, 3΄/E, odnosno 1/C, 1/D, 1/E. Prostorna stabilnost novoprojektovanekonstrukcije obezbeđena je spregovima u nivou gornjih pojaseva čeličnih poprečnihnosača. Fundiranje novih armirano betonskih stubova je ostvareno u nivou zamenjenogtla. Postojeći temelji se podbetoniraju u vidu trakastih temelja odnosno temeljnih samaca.
 
 Ključne reči:
 sanacija, poduhvatanje, čelična konstrukcija, armirano-betonski stubovi, podbetoniravanje, fundiranje.