Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 55-63


PRORAČUN STUBOVA KONTINUALNOG AB MOSTA METODOM EKVIVALENTNE LINEARIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.005
UDK: 624.21.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Čokić, Miloš; Folić, Radomir
 
 Rezime:
 Za proučavanje ponašanja konstrukcije mosta pod seizmičkim dejstvom,primenjena je Metoda ekvivalentne linearizacije (Eqiuvalent Linearization Method –ELM). Most je kontinualni sa tri polja, raspona 24+40+24 m, konstantnog sandučastog poprečnog preseka od prethodno napregnutog betona. Primenjena je Nelinearna statička pushover metoda (Nonlinear Static Pushover Analiza – NSPA). Detaljnije su analizirani srednji stubovi mosta, izloženi horizontalnom seizmičkom dejstvu, primenjujući spektar odgovora tipa 1, za kategoriju tla B, prema EN1998:2004. U analizu je uključeno i 20% saobraćajnog opterećenja. Stubovi su dimenzionisani prema EN1992, deo 1 i deo 2. Kaorezultat analize, formirane su pushover krive koje opisuju ponašanje elemenata pod dejstvom zemljotresa za podužni i poprečni pravac.
 
 Ključne reči:
 Stubovi mosta, seizmički uticaji, Metoda ekvivalentne linearizacije, EN 1998:2004, Pushover krive