Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 73-79


ANALIZA EFEKATA KOMASACIJE NA PRIMERU KATASTARSKE OPŠTINE SEFKERIN
 
UDK: 631.11:332.26
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dr. Milan Trifković, dipl.inţ.geod., Janoš Čorba inţ.geod., Ivan Kerkez inţ.geod.
 
 Rezime:
 U radu je obrađena analiza efekata komasacije na području katastarske opštine Sefkerin.Posebno je naglašen značaj komasacije za optimalan razvoj poljoprivrede.
 
 Ključne reči:
 master rad