Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 957-966


URBANI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM U GRADU U USLOVIMA PERMANENTNOG INTENZIVIRANJA SAOBRAĆAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.097
UDK: 502.131.1 : 711.16 : 656.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihajlović, Predrag; Stošić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Intenzivni tehničko-tehnološki, privredni i društveni razvoj, porast broja stanovnika, ubrzani tempo života i niz drugih faktora, pored dobrobiti koje donose žiteljima, imaju negativan efekat na održivi razvoj gradova sa stanovišta neophodnosti upravljanja i zaštite životne sredine u gradu. U tom kontekstu saobraćaj ima posebnu ulogu. Pored svih svojih dobrih strana i pozitivnih privrednih i društvenih efekata, on predstavlja najvažniji činilac koji negativno utiče na životnu sredinu grada. Brojni podaci o unutrašnjem gradskom saobraćaju, ukazuju na sve veći priliv saobraćaja i saobraćajna zagušenja u gradovima. Zato se logično nameće potreba za širenjem postojećih saobraćajnica i novih parking-prostora i to, po pravilu na štetu zelenih površina, što uz sve veću buku i aero-zagađenje ugrožava životnu sredinu u gradu koja je najvažniji uslov održivog razvoja grada. Potreban je pravilan integrisan pristup svih činilaca koji mogu pomoći u kreiranju i vođenju urbane i ekološke politike, koja će svojim upravljačkim delovanjem dovesti do stvaranja neophodnih uslova za smanjenje zagađenja koja su prvenstveno posledica saobraćajnih tokova.
 
 Ključne reči:
 Urbani menadžment, menadžment životnom sredinom, saobraćaj, održivi razvoj grada