Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 827-834


VREDNOVANJE STAMBENIH JEDINICA U TOKU PROCESA PROJEKTOVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.083
UDK: 728.1.012
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 U toku procesa projektovanja projektant na početku svog rada analizira upotrebnu vrednost prostora kako bi proverio potrebna radna mesta. Definisanjem radnih mesta definišu se i radne zone tako da njihovom analizom određuje se potrebna kvalitetna međuzavisnost postavljenih zona. Proces projektovanja se odvija postupkom „napred-nazad“, gde se nakon organizacije osnovnih prostornih elemenata rade predložene analize, nakon analiza primenjuju se doneti zaključci i vrše ispravke na crtežu. Pored navedenih analiza, kao važan postupak vrednovanja primeniće se i analiza fleksibilnosti prostora. Položaj stambene jedinice u sklopu definiše njenu vezu sa ostalim jedinicama kao i vezu sa spoljnom sredinom. U radu će biti prikazane analize na primerima studentskih radova.
 
 Ključne reči:
 proces projektovanja, radna mesta, stambena jedinica, fleksibilnost, sklop