Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 767-776


ADAPTACIJA NA KLIMATSKE PROMENE KROZ PLANIRANJE U KARLSTADU, ŠVEDSKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.077
UDK: 627.512: 711.4(485.76KARLSTAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Čamprag, Nebojša
 
 Rezime:
 Kreiranje rezilijentnosti urbane sredine je izuzetno složen proces, koji direktno zavisi od datih okolnosti. Ova činjenica podrazumeva iznalaženje odgovarajućih rešenja za svaku konkretnu konstelaciju rizika, što najbolje ilustruje obimnost zadatka za lokalnu samoupravu i planere. Razumevanje i učenje na uspešnim primerima iz prakse je stoga jedan od načina da se efikasnije pristupi rešavanju konkretnih problema. Pored potrebe za razumevanjem kompleksnosti urbane rezilijentnosti, ovaj članak ima za cilj i upoznavanje sa izazovima kreiranja iste na primeru najugroženijeg grada Švedske, gde se aktuelno pitanje adaptacije na klimatske promene uspešno sprovodi kroz integraciju sa politikom planiranja.
 
 Ključne reči:
 Urbana rezilijentnost, adaptacija na klimatske promene, urbanističko planiranje, Karlstad