Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 405-413


BELI CEMENT BETON KAO ELEMENT ODRŽIVOG GRADITELJSTVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.041
UDK: 691.3 : 536.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
 
 Rezime:
 Uticaj materijala na temperaturu lokalne atmosfere je područje istraživanja koje se ubrzano razvija. Osnovno istraživanje na ovom polju je usmereno ka boji i kompoziciji materijala i njihovoj sposobnosti da reflektuju ili apsorbuju (i emituju) sunčevo zračenje. Boja i sastav materijala snažno utiču na temperature materijala izložene sunčevom zračenju. Toplotna energija nastala apsorpcijom sunčevog zračenja će u konačnom dospeti u okolnu atmosferu, izazivajući lokalno zagrevanje. Nivoi smoga u vazduhu su takođe u korelaciji sa porastom temperature. Stoga, kako se temperatura urbanih područja povećava, tako se povećava i mogućnost za nastanak smoga i zagađenja. Jedan od materijala koji smanjuje između ostalog i napred navedene negativne efekte po okruženje je i beli beton. Beli beton, spravljen od belog cementa je popularan kod arhitekata zahvaljujući svom čistom i jednoobraznom izgledu. U radu su prikazana svojstva belog cementa, belog betona i prednosti njegovog korišćenja kao elementa održivog graditeljstva.
 
 Ključne reči:
 beli cement, beli beton, održivo graditeljstvo