Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 653-661


DIJALOG IZMEĐU GRADITELJSKOG NASLEĐA – PROCES U TOKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.081
UDK: 725/728
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kurtović Folić, Nadja;Živaljević Luxor, Nataša
 
 Rezime:
 Interpretacija integracije starog i novog poprimila je oblik vizuelnog diskursa i postoji nekoliko mišljenja koja funkcionišu paralelno, sa varijantama rešenja koja se kreću od kopiranja starih zgrada, zatim kroz primenu asocijativnog metoda, sve do stvaranja fizičkog kontrast, čime se otvara mogućnost prostornih ekscesa.
 
 Ključne reči:
 graditeljsko nasleđe, proces integracije, asocijativni metod, metod kontrasta, eksces u prostoru.