Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 491-497


VEZA IZMEĐU RAVNOSTI PUTA I BRZINE VOZILA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.062
UDK: 656.1.052.43:625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ilić, Vladan
 
 Rezime:
 U prošlosti brojni istraživači i profesionalci iz oblasti kolovoznih konstrukcijia nastojali su da pronađu analitičku vezu između ravnosti kolovoza i brzine vozila merenih na istim testnim deonicama. U HDM-4 razvijeni su posebni modeli u kojima se proračunavaju maksimalne ograničavajuće brzina vozila u odnosu na stanje ravnosti kolovoza. U ovom radu dat je sažet prikaz značajnih istraživanja sprovedenih širom sveta u kojima je analiziran uticaj povećanja neravnosti puta, izražen preko IRI-a, na promenu vrednosti brzina vozila. Ukazano je na prednosti i mane dobijenih rezultata iz dosadašnjih istraživanja i prikazane su najvažnije relacije koje definišu zavisnost između IRI-a i brzine vozila. Ustanovljeno je da je efekat ravnosti kolovoza na brzinu vozila veoma mali na putevima sa vrednošću IRI-a manjom od 5 m/km, kakvi su obično putevi u većini razvijenih zemalja.
 
 Ključne reči:
 ravnost puta, stanje kolovoza, brzina vozila, IRI, HDM, vreme putovanja.