Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 293-300


EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE NOSIVOSTI AB GREDA SA MIKROARMATUROM BEZ UZENGIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.037
UDK: 624.012.45.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živković, Smilja; Čeh, Arpad; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U ovom radu su predstavljene mogućnosti primene mikroarmiranog betona za izradu grednih nosača bez uzengija, kao i utvrđivanje optimalne količine čeličnih vlakana u odnosu na ukupnu zapreminu gotove betonske mešavine. Isitivanja su sprovedena na tri grupe uzoraka sa razliitim udelom čeličnih vlakana a dobijeni rezultati predstavjaju ohrabrenje za dalja istraživanja u ovom pravcu.
 
 Ključne reči:
 mikroarmirani beton, gredni nosač, uzengije