Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 133-138


ZNAČAJ MERE IZDRŽLJIVOSTI U PROJEKTIMA PODNIH PLOČA ARMIRANIH VLAKNIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.016
UDK: 692.53:620.178.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gažo, Nikola; Bošnjaković, Milan
 
 Rezime:
 Radom je istaknut značaj definisanja mere izdržljivosti kao jedinog relevantnog parametra prilikom projektovanja podnih ploča armiranih vlaknima. Korelacija nosivosti podne ploče i mere izdržljivosti prikazana je analitički i kroz praktičan primer u slučaju odabranog projekta iz domaće prakse.
 
 Ključne reči:
 Podne ploče, vlakna, mera izdržljivosti, nosivost ploče, dozaža