Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 16, 2007.god., str. 


ZBORNIK RADOVA GRAđEVINSKOG FAKULTETA 16
 
UDK: 624(082)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Više autora
 
 Rezime:
 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2007 "MULTIDISCIPLINARNO MODELIRANJE I PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA" Subotica, 15. - 16. jun 2007.
 
 Ključne reči:
 MULTIDISCIPLINARNO MODELIRANJE I PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA