Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 165-169


ODNOS KORISNIKA I STRUKTURE STANA KAO PARAMETAR KVALITETA STANOVANJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.17
UDK: 728.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Odnos između broja korisnika i strukture stana bio je definisan „Uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova“ dok je novim Pravilnikom korisnik potpuno potisnut i ne postoje normativi koji bi za korisnika odredili minimalnu površinu stanovanja. Definišu se minimalne dimenzije prostorija, međutim te dimenzije su dosta smanjene u odnosu na predhodne normative. Ovim radom je data uporedna analiza prehodnih normativa prema normativima sada važećeg Pravilnika, da bi se pratio pad kvaliteta stanovanja.
 
 Ključne reči:
 Korisnik, kvalitet stanovanja, stambena zgrada, stan, Pravilnik