Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 769-775


KOMPARACIJA STRUKTURALNOG KONFLIKTA KOD GRADOVA SUBOTICE I KEČKEMETA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.104
UDK: 72
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Eva
 
 Rezime:
 Na osnovu karakteristika arhitekture i urbane strukture Subotice i Kečkemeta, proučava se strukturalni rascep u smislu tradicije i savremenosti sa gledišta nove urbane i arhitektonske forme. Identifikacija i analiza vrednosti je prioritet razvijene metodologije funkcionalosti u organski razvijenim delovima gradova, u kojima su direktno/indirektno umetnute nove javne i stambene zgrade, tako da za posledicu imamo strukturalni konflikt.
 
 Ključne reči:
 Subotica, Kečkemet, konflikt, struktura, rascep