Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 633-640


MODELIRANJE INFILTRACIJE KIŠNOG OTICAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.085
UDK: 556.14:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vasilić, Željko; Ranđelović, Anja; Stanić, Miloš; Prodanović, Dušan
 
 Rezime:
 U dvorištu Građevinskog fakulteta u Beogradu formiran je eksperimentalni sliv za izučavanje procesa generisanja urbanog oticaja kao i mera za smanjenje količine i poboljšanje njegovog kvaliteta. Jedna od mera koja se može primeniti u ove svrhe je i izgradnja infiltracionog bazena koji omogućava prihvatanje kišnog oticaja i njegovo postepeno infiltriranje u podzemnu sredinu. Infiltracija je modelirana sa dve metode: uprošćenom teorijom i teorijom zasnovanom na praćenju kretanja položaja strmog vlažnog fronta. Oba modela su kalibrisana na osnovu rezultata testova hidrauličkog opterećenja bazena čistom vodom sa ciljem određivanja reprezentativnog koeficijenta filtracije zemljišta. Prikazuje se poređenje ovih modela i postavljaju granice njihovog korišćenja.
 
 Ključne reči:
 Infiltracija, infiltracioni bazen, eksperimentalni sliv