Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 595-601


RASPORED KONCENTRACIJE VAZDUHA PO DUBINI U STEPENASTOM BRZOTOKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.080
UDK: 627.131
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Starinac, Danica; Zindović, Budo; Vojt, Predrag; Savić, Ljubodrag; Kapor, Radomir
 
 Rezime:
 U ovom radu se analizira primena postojećih empirijskih formula za procenu koncentracije vazduha na stepenastom brzotoku, na osnovu podataka sa merenja, koje su sprovedena na fizičkom modelu stepenastog brzotoka.
 
 Ključne reči:
 Stepenasti brzotok, koncentracija vazduha, jednoliko tečenje