Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 579-586


ZAPAŽANJA NA BETONU NAKON OPTEREĆENJA VISOKIM TEMPERATURAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.078
UDK: 666.979.974.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Balázs, György L.; Lublóy, Éva; Czoboly, Olivér
 
 Rezime:
 Požar može da izazove oštećenja na betonskim konstrukcijama. Nivo oštećenja zavisi od nekoliko faktora kao pto su najviša temperatura, trajanje požara, sastav betona itd. Naša je obaveza da projektujemo objekte da budu otporni na dejstvo požara i da rešavamo probleme mogućih rekonstrukcija nakon požara. U oba slučaja potrebna su specijalna znanja i specijalna dijagnostika stanja. Za potrebe rekonstrukcije veoma je važno da se utvrdi stepen oštećenja i neophodne intervencije nakon požara. Ukoliko je moguće da se objekat rekonstruiše nedestruktivne metode utvrđivanja stanja su od velike važnosti u analizi stvarnih oštećenja. Za potrebe analize oštećenja od požara u našoj laboratoriji smo primenili novi metod testiranja: kompjuterska tomografija (CT). Ovaj metod je primenjiv zato što su gustina i poroznost promenjivi u funkciji temperature.
 
 Ključne reči:
 Visoke temperature, beton, X-zraci, kompjuterska tomografija