Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 551-560


ISPITIVANJE DEFORMACIONIH SVOJSTAVA MIKROARMIRANIH CEMENTNIH KOMPOZITA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.075
UDK: 620.178.2:691.328
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jevtić, Dragica; Zakić, Dimitrije; Savić, Aleksandar; Radević, Aleksandar
 
 Rezime:
 Poznata je činjenica da se vlakna najčešće dodaju cementnim kompozitima (betonima i malterima) u cilju poboljšanja određenih fizičko-mehaničkih svojstava, kao što su: čvrstoća pri zatezanju i savijanju, otpornost na udar, skupljanje, otpornost na dejstvo mraza, trajnost, itd. S druge strane, poboljšanje deformacionih svojstava (na primer duktilnosti ili modula elastičnosti) predmetnih kompozita može biti jednako ili čak i više značajno. Ocena ostvarene duktilnosti (ili žilavosti) mikroarmiranih cementnih kompozita obično se zasniva na određivanju površine zahvaćene σ-ε dijagramima registrovanim tokom različitih statičkih ili dinamičkih ispitivanja. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih ispitivanja deformacionih svojstava kompozita mikroarmiranih različitim tipovima i količinama vlakana – tokom izlaganja naponima pritiska.
 
 Ključne reči:
 Mikroarmirani kompoziti, deformaciona svojstva, žilavost.