Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 277-282


MODELIRANJE RASTA PRSLINE U CEMENTNOBAZNIM KOMPOZITIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.036
UDK: 666.972.1:539.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lenart, Đerđ
 
 Rezime:
 U radu se prikazuje otvaranje usta prsline CMOD, zavisno od vrste vlakana i to sa čeličnim vlaknima sa jedne strane i ponašanje iste matrice ojačane sa polipropilenskim vlaknima sa druge strane. Prikazuju se merenja i rezultati PUL-OUT testa, merenja CMOD-a , te razmatranja dobijenih rezultata i njihovo tumačenje primenom osnovnih zakona mehanike loma.
 
 Ključne reči:
 Cementnobazni kompoziti, CMOD