Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 259-264


RAZLIKE U ODREĐIVANJU NOSIVOSTI ŠIPOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.034
UDK: 624.155.154
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šušić, Nenad; Hadži-Niković, Gordana; Đoković, Ksenija
 
 Rezime:
 Svi primenjivani postupci odredjivanja nosivosti šipova nose sa sobom određeni stepen nepouzdanosti obzirom na promenljivost parametara koji utiču na rezultate. Većina metoda se zanivaju na teorijskim rešenjima, koja imaju najveći stepen nepouzdanosti. Ispitivanja nosivosti šipova probnim opterećenjem daju daleko najrealniju sliku o ponašanju šipova pod dejstvom opterećenja. Takođe, ovako dobijena granična nosivost omogućava proračun dozvoljenog opterećenja sa racionalnijim faktorom sigurnosti.
 
 Ključne reči:
 Šipovi, nosivost šipova, teorijsko rešenje, probno opterećenje