Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 57-68


ANALIZA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA VISOKE KLASE DUKTILNOSTI
 
UDK: 624.012.45:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksandra Radujković, Andrija Rašeta, Anka Starčev-Ćurčin, Mira Petronijević
 
 Rezime:
 Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija podrazumeva primenu postupaka proračuna koji daju dovoljno dobar uvid u veličinu svih seizmičkih zahteva – krutost, nosivost, duktilnost i disipacija energije. Seizmička analiza konstrukcija koja uvodi u proračun nosivost i duktilnost se može sprovesti samo primenom nelinearnih metoda. U radu su prikazani rezultati analize višesprate armiranobetonske zgrade koja je dimenzionisana prema EN 1992-1-1, za klasu visoke duktilnosti (EN 1998-1). Procena ponašanja za zadato seizmičko dejstvo je sprovedena konvencionalnom statičkom nelinearnom ("pushover") analizom. Materijalna nelinearnost je obuhvaćena preko vlaknastog modela ("fibre model").
 
 Ključne reči:
 armirano betonski okvir, pushover analiza, vlaknasti model