Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 5-13


ИДЕНТИТЕТ У ПРОСТОРУ - МАТЕРИЈАЛ И ОБЛИК
 
UDK: 71:114
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Миленко Станковић, Срђан Станковић
 
 Rezime:
 Рад вреднује једну од најкомплекснијих психолошких потреба, сагледавајући процес стварања идентитета у простору, с акцентом на материјал и облик. Вјечити изазов за архитекту јесте: Како креирати иновативан, здрав и инспиративан простор који олакшава освајање и персонализацију? Европски континент на ком стварамо, изузетно је богат различитостима. Идентитет у простору јесте препознат као кључна одредница, која му даје особеност, другачији карактер, тј. издваја га у мноштву сличности. Анализирајући активности у простору уочили смо: идентитет (мјеста, насеља, града, пројектанта, плана, фасаде.., ентеријера), дух мјеста, урбани и визуелни идентитет.., тј. уочили нове вриједности. Остварени резултат нуди различите перспективе, форме изражавања и доживљај (дијалог, сукоб мишљења.., компромис), тј. афирмише примјену савремених материјала, технилогија и тенденција у процесу стварања идентитета. Циљ јесте активирати сва чула код човјека при материјализацији идеје водиље у процесу креирања идентитета. Употреба савремених материјала и технологија захтијева претходно промишљање о идентитету у простору, ако се жели истински напредак у стваралачком процесу.
 
 Ključne reči:
 идентитет, простор, материјал, облик, потреба, доживљај, интегритет, перспектива,