Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 879-892


АНАЛИЗА РАЗВОЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 3Д КАТАСТРА У СВЕТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.092
UDK: 528.4:004.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Несторовић, Жарко; Давидовић, Марина
 
 Резиме:
 Традиционални катастар темељи се на приказивању земљишта, односно катастарских парцела у 2Д облику, на којима су уписана власничка и друга стварна права на земљишту. Питање које се временом све више намеће јесте да ли је такво тзв. равно стање данас задовољавајуће. Развој информационих технологија и потребе корисника катастарских података указују нам како више нису довољни само 2Д просторни подаци и понеке висине, већ да би требало детаљније просторно описати објекте права. Потреба за развојем 3Д катастра настала је као резултат убрзаног развоја градских подручја, са великим тржним центрима, метроима, тунелима, где долази до преклапања и преплитања конструкција. Ово доводи до отежане регистрације права и ограничења у евиденцијама које се базирају на 2Д парцели. 3Д катастар врло је актуелна тема у светским геодетским и катастарским научним круговима, али мало се која држава може дичити потпуно успостављеним и довршеним 3Д катастром. Предмет истраживања овог рада јесте анализа развоја 3Д катастра у појединим светским државама, које су учиниле значајне кораке и напретке у овој области, са циљем да се утврде основе развоја и имплементације 3Д катастра, у тренутном степену развоја.
 
 Кључне речи:
 3Д катастар, 3Д катастарска парцела, 3Д ситуација